Poradniki

Mediacje gospodarcze – co to jest i jakie są ich korzyści?

Mediacje gospodarcze to forma alternatywnego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Polegają one na tym, że strony zgłaszające spór zgłaszają się do specjalnie wyznaczonej osoby, mediatora, który pomaga im dojść do porozumienia i zawrzeć ugodę.

Mediacje są coraz popularniejszą formą rozwiązywania sporów, ponieważ pozwalają one na szybkie i skuteczne załatwienie konfliktu bez konieczności wchodzenia w długotrwałe i kosztowne postępowania sądowe.

Co to jest mediacja gospodarcza?

Mediacja gospodarcze to proces, w którym strony zgłaszające spór dobrowolnie zgłaszają się do specjalnie wyznaczonej osoby, mediatora, która pomaga im dojść do porozumienia i zawrzeć ugodę. Mediator nie rozstrzyga sporu, ale pomaga stronom znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Mediacje gospodarcze mogą dotyczyć różnych rodzajów sporów, takich jak spory o zapłatę, umowy handlowe, spory o należności, spory odszkodowawcze, itp.

Jakie są korzyści z mediacji gospodarczych?

Mediacje gospodarcze oferują wiele korzyści dla przedsiębiorców. Oto niektóre z nich:

  • Szybkość: mediacje gospodarcze pozwalają na szybkie załatwienie sporu, ponieważ proces ten trwa zwykle krócej niż postępowanie sądowe.
  • Oszczędność pieniędzy: mediacje gospodarcze są zwykle tańsze niż postępowania sądowe, ponieważ nie wiążą się z kosztami sądowymi,
  • Oszczędność czasu: mediacje gospodarcze pozwalają na szybkie załatwienie sporu, co oznacza, że strony nie muszą tracić czasu na długotrwałe postępowania sądowe.
  • Większa kontrola nad wynikiem: w mediacjach gospodarczych to strony decydują o tym, jakie rozwiązanie zostanie zastosowane, podczas gdy w postępowaniu sądowym decyzja należy do sądu.
  • Większa poufność: mediacje gospodarcze są zazwyczaj prowadzone w trybie poufnym, co oznacza, że informacje z nich uzyskane nie są udostępniane publicznie. W przeciwieństwie do tego, postępowania sądowe są jawne i informacje z nich uzyskane są udostępniane publicznie.
  • Poprawa relacji: mediacje gospodarcze mogą pomóc w zachowaniu lub nawet poprawieniu relacji między stronami, ponieważ pozwalają im na bezpośrednią komunikację i współpracę przy szukaniu rozwiązania sporu.

Jak przebiega mediacja gospodarcza?

Proces mediacji gospodarczej składa się z kilku etapów:

  • Zgłoszenie sporu: strony zgłaszające spór zgłaszają się do mediatora i przedstawiają swoje stanowiska.
  • Spotkanie organizacyjne: mediator spotyka się z każdą ze stron oddzielnie, aby lepiej poznać spór i zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.
  • Mediacja: mediator spotyka się z obiema stronami razem i pomaga im znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Mediator może też prowadzić rozmowy z poszczególnymi osobami lub grupami, aby pomóc im lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania drugiej strony.
  • Podpisanie ugody: jeśli strony znajdą wspólne rozwiązanie.

Bartłomiej Jakubowski

Zajmuje się blogowaniem, tworzeniem stron internetowych, a także optymalizacją i pozycjonowaniem stron i sklepów internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *