Mediacje gospodarcze to forma alternatywnego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami. Polegają one na tym, że strony zgłaszające spór zgłaszają się do specjalnie wyznaczonej osoby, mediatora, który pomaga im dojść do porozumienia i zawrzeć ugodę.

Mediacje są coraz popularniejszą formą rozwiązywania sporów, ponieważ pozwalają one na szybkie i skuteczne załatwienie konfliktu bez konieczności wchodzenia w długotrwałe i kosztowne postępowania sądowe.

Co to jest mediacja gospodarcza?

Mediacja gospodarcze to proces, w którym strony zgłaszające spór dobrowolnie zgłaszają się do specjalnie wyznaczonej osoby, mediatora, która pomaga im dojść do porozumienia i zawrzeć ugodę. Mediator nie rozstrzyga sporu, ale pomaga stronom znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Mediacje gospodarcze mogą dotyczyć różnych rodzajów sporów, takich jak spory o zapłatę, umowy handlowe, spory o należności, spory odszkodowawcze, itp.

Jakie są korzyści z mediacji gospodarczych?

Mediacje gospodarcze oferują wiele korzyści dla przedsiębiorców. Oto niektóre z nich:

  • Szybkość: mediacje gospodarcze pozwalają na szybkie załatwienie sporu, ponieważ proces ten trwa zwykle krócej niż postępowanie sądowe.
  • Oszczędność pieniędzy: mediacje gospodarcze są zwykle tańsze niż postępowania sądowe, ponieważ nie wiążą się z kosztami sądowymi,
  • Oszczędność czasu: mediacje gospodarcze pozwalają na szybkie załatwienie sporu, co oznacza, że strony nie muszą tracić czasu na długotrwałe postępowania sądowe.
  • Większa kontrola nad wynikiem: w mediacjach gospodarczych to strony decydują o tym, jakie rozwiązanie zostanie zastosowane, podczas gdy w postępowaniu sądowym decyzja należy do sądu.
  • Większa poufność: mediacje gospodarcze są zazwyczaj prowadzone w trybie poufnym, co oznacza, że informacje z nich uzyskane nie są udostępniane publicznie. W przeciwieństwie do tego, postępowania sądowe są jawne i informacje z nich uzyskane są udostępniane publicznie.
  • Poprawa relacji: mediacje gospodarcze mogą pomóc w zachowaniu lub nawet poprawieniu relacji między stronami, ponieważ pozwalają im na bezpośrednią komunikację i współpracę przy szukaniu rozwiązania sporu.

Jak przebiega mediacja gospodarcza?

Proces mediacji gospodarczej składa się z kilku etapów:

  • Zgłoszenie sporu: strony zgłaszające spór zgłaszają się do mediatora i przedstawiają swoje stanowiska.
  • Spotkanie organizacyjne: mediator spotyka się z każdą ze stron oddzielnie, aby lepiej poznać spór i zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.
  • Mediacja: mediator spotyka się z obiema stronami razem i pomaga im znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Mediator może też prowadzić rozmowy z poszczególnymi osobami lub grupami, aby pomóc im lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania drugiej strony.
  • Podpisanie ugody: jeśli strony znajdą wspólne rozwiązanie.
Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 1 Średnia: 5]