Karta podatkowa to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej. Tę formę opodatkowania można wybrać podczas rejestracji działalności, albo do 20 stycznia każdego roku podatkowego.

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to uproszczona forma opodatkowania firm. Osoby korzystające z tej formy nie muszą prowadzić żadnej księgowości, składać zeznań podatkowych, a także deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu czy wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

Główną zaletą karty podatkowej jest opłata podatku w stałej kwocie co miesiąc, bez względu na wysokość przychodów czy dochodów. Wadą są liczne warunki, które trzeba spełniać np. forma prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych osób, rodzaj wykonywanej działalności.

Podstawą prawną opodatkowania kartą podatkową jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Mr 144 z 1998 r. poz. 930, z późn. zm.).

Dla kogo jest karta podatkowa?

O możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania mogą się ubiegać osoby prowadzące m.in. działalność:

 • usługową lub usługową-wytwórczą,
 • gastronomiczną,
 • usługi przewozowa (taksówki, riksze, dorożki),
 • usługi rozrywkowe,
 • sprzedaż posiłków domowych,
 • udzielanie korepetycji przez nauczycieli,
 • usługi zdrowotne,
 • usługi weterynarzy,
 • detaliczny handel spożywczy oraz rolno-ogrodniczy,
 • a także handel detaliczny artykułami przemysłowymi.

Kartą podatkową mogą być również opodatkowani przedsiębiorcy prowadzący „Usługi inne, gdzie indziej w załączniku nr 3 nie wymienione”, o ile wykonywane są samodzielnie, bez zatrudniania pracowników. Z usług wyłączono m.in. wynajem sprzętu budowlanego z obsługą, handel hurtowy i komisowy, handel detaliczny paliwami do pojazdów samochodowych, restauracje i hotele, usługi edukacyjne i komunalne.

Dodatkowymi warunkami uzyskania karty podatkowej są:

 • zatrudnianie pracowników wyłącznie na umowę o pracę,
 • małżonek nie prowadzi firmy o podobnym zakresie,
 • nie korzystanie z usług innych firm (oprócz usług specjalistycznych),
 • nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość stawki karty podatkowej

Wysokość podatku jest określana co roku, a płatna jest w comiesięcznych ratach. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, jest ustalana w drodze decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego. Stawki karty podatkowej nie zależą od dochodów, które przedsiębiorca osiąga. Wysokość tych stawek zależy między innymi od:

 • wielkości miejscowości, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • ilość planowanych godzin przepracowanych tygodniowo.

Terminy wpłaty podatku:

 • za miesiąc bieżący – do 7-go dnia następnego miesiąca,
 • za grudzień – do 28-go grudnia.

W przypadku wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania, nie będziemy mogli obniżyć podatku dochodowego, np. zwiększając koszty. Podatek dochodowy będzie taki sam bez względu na ponoszone koszty czy obniżenie dochodów.

Karta podatkowa a podatek VAT

Przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej zwolnieni są z podatku VAT.

Mogą jednak zrezygnować z tego zwolnienia i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych czynności, które podlegają regulacjom w ustawie o podatku od towarów i usług.

Karta podatkowa – wady i zalety [infografika]

Zobacz poniższą infografikę przygotowaną przez Parp.

Karta podatkowa infografika

Karta podatkowa – zalety i wady. Żródło: https://www.akademiaparp.gov.pl/

 

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 1 Średnia: 5]