Autor: IdealnyBiznes.pl

7 trendów w biznesie

Istnieje wiele trendów, które mają wpływ ma tworzenie nowych biznesów i modeli biznesowych. Każdy z przedsiębiorców powinien uwzględnić te trendy w biznesie podczas planowania swojej działalności. Można wyróżniać trendy, które są łatwe do zidentyfikowania oraz te, które trudno zauważyć. Są również te, które szybko się zmieniają oraz te które są bardziej stabilne. Istnieją również trendy, których nie sposób zaobserwować, w skutek czego powstają nowe sektory i produkty, a osoby, które je w odpowiednim czasie zaobserwowały stają się prawdziwymi innowatorami, np. Steve Jobs. Jego działania doprowadziły, że wyprzedził on konkurencję dzięki obserwacji zmian na rynku i szybko zareagował, dzięki temu produkty Apple’a są jednymi z najbardziej pożądanymi na świecie. 7 trendów, które będą miały duży wpływ na funkcjonowanie firm 1. Otoczenie finansowe Sytuacja gospodarcza i finansowa ma duży wpływ na prowadzenie działalności, a w szczególności na rentowność. W zależności od fazy cyklu koniunkturalnego można oczekiwać zwiększonego lub zmniejszonego popytu na własne produkty. W przypadku ożywienia popyt i ceny rosną, natomiast w czasie kryzysu popyt, produkcja oraz ceny maleją, zmniejszając przychody. Jeśli chodzi o sytuację finansową to duży wpływ na nią posiada Rada Polityki Pieniężnej ustalając stopy procentowe. Jeśli są niskie (lub następują obniżki) koszt kredytów zmniejsza się dzięki czemu, firmy mogą taniej pozyskać pieniądze na inwestycje, a osoby fizyczne mogą taniej pożyczać pieniądze na konsumpcję. Przy obniżaniu stóp procentowych zmniejsza się WIBOR3M, który ma duży wpływ na oprocentowanie kredytu. Niższe...

Read More

Pierwsza działalność gospodarcza

Pierwsza działalność gospodarcza, jaką otworzymy jest bardzo ważna ponieważ jest ona najlepszą lekcją przedsiębiorczości, jaką możemy odbyć. Mimo dużego ryzyka, zawsze są również szanse, które należy wykorzystać. Rozpoczynając pierwszą w swoim życiu działalność gospodarczą możemy liczyć na kilka udogodnień, które mają zachęcać nas do zakładania drobnych firm. Dotacje na rozpoczęcie działalności Co prawda wiele się mówi o dotacjach na rozpoczęcie działalności, jednak po najbardziej aktualne szczegóły trzeba się zwracać do Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacje są zazwyczaj przyznawane na konkretne rodzaje działalności, dlatego nie można być pewnym, że na pewno dostanie się z tej puli. Wszystkich szczegółów dotyczących aktualnych informacji o dotacjach dowiemy się właśnie w Urzędzie. Jednak jednego możemy być pewni. Jeżeli chcemy otrzymać pieniądze z tego źródła, to będzie nam potrzebny solidny biznesplan, z wyszczególnieniem wszystkich zakupów, które musimy wykonać by firma zaczęła funkcjonować na pełnych obrotach. Bez takiego biznesplanu nawet najlepszy pomysł nie ma szansy na dotację. Musimy w nim wykazać, że znamy się na branży w której startujemy i dzięki dotacji mamy szanse na rozwój przedsiębiorstwa. Niższa stawka ZUS Jako świeżo upieczony przedsiębiorca możemy liczyć na pobłażliwe traktowania nas przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przez pierwsze dwa lata będziemy opłacać preferencyjną składkę ZUS, w wysokości ok. 415 złotych. Ma to być rodzaj wsparcia, które pozwoli nam na cięcie kosztów otwarcia działalności w pierwszym okresie funkcjonowania naszej pierwszej firmy. Musimy jednak pamiętać, że po upływie tego czasu składka...

Read More

Pożyczka na działalność gospodarczą

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się niejednokrotnie z nakładem finansowym, który przekracza nasze możliwości. Czasem nie muszą to być wcale olbrzymie kwoty, jednak nawet niewielkie sumy na starcie robią różnicę. Później, w trakcie działania przedsiębiorstwa, również może się okazać, że aby zrobić dobry interes musimy zainwestować więcej, niż aktualnie posiadamy. Może też okazać się, że z powodu nierzetelnych kontrahentów nasza płynność finansowa jest zachwiana. W takim przypadku przyda się pożyczka na działalność gospodarczą. W takich właśnie przypadkach, gdy w grę wchodzi stosunkowo niewielka kwota, z krótkim terminem spłaty, zazwyczaj staramy się o pożyczkę. W odróżnieniu od kredytu, który bierzemy na większe kwoty, ma ona ten plus, że zazwyczaj nie generuje dodatkowych kosztów obsługi. W przypadku już działającej firmy, składając wniosek o pożyczkę na działalność gospodarczą możemy się spodziewać, że otrzymamy od banku kwotę odpowiadającą naszym trzykrotnym miesięcznym wpływom, którą będziemy musieli spłacić w sześć miesięcy. W większość banków prowizja wynosi ok. 1%, zaś oprocentowanie waha się od 13 do 16%. Maksymalna wysokość pożyczki to 100 000 złotych, choć wiele banków ogranicza tą wysokość nawet do 40 000 złotych. Biorąc pożyczkę na działalność gospodarczą każdorazowo musimy najpierw zdecydować od kogo chcemy pożyczyć potrzebne nam pieniądze. Ważne jest nie tylko to jakie warunki są nam proponowane, ale również na ile wiarygodnym partnerem jest podmiot udzielający nam pożyczki. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ nie każda firma udzielająca pożyczek jest bankiem o ustalonej renomie....

Read More

Czy jestem gotowy na własny biznes?

Otworzenie i prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwe. Trzeba się do tego solidnie przygotować. Decyzja o otworzeniu firmy musi być przemyślana i podjęta w pełni świadomie konsekwencji. Zanim zdecydujesz się otworzyć własny biznes, powinieneś ocenić czy nadajesz się do prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedz zatem na poniższych kilka ważnych pytań, dzięki którym dowiesz się czy jesteś gotowy na własny biznes? Co Cię motywuje do założenia własnej firmy? Dlaczego myślisz o otworzeniu biznesu? Co jest głównym celem Twojej działalności? (Zysk, prestiż, niezależność. itp) Czy rozmawialiśmy o tym z rodziną? Czy jesteś gotowy pracować nawet kilkanaście godzin dziennie? Czy posiadasz zabezpieczenie finansowe, by móc prowadzić firmę, która nie przynosi dochodu przez kilka miesięcy? Czy posiadasz odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie? Czy posiadasz wiedzę potrzebną do prowadzenia działalności? (Wiesz gdzie, rejestruje się działalność, jakie są formy opodatkowania, do kiedy trzeba wpłacić podatek Vat, co powinna posiadać faktura Vat, co można zaliczyć do kosztów, itp) Jakie posiadasz doświadczenie zawodowe? Czy pomoże Ci ono dobrze prowadzić firmę? Jakie szkolenia, kursy oraz szkoły/studia ukończyłeś? W jaki sposób pomogą Ci one skutecznie zarządzać firmą? Czy masz dobrą koncepcję biznesową? Czy masz już pomysł na biznes? Czy jest on dobry? Czy określiłeś co i po ile będziesz sprzedawał? Czy dokonałeś badań rynkowych, m.in. analizy SWOT? Czy określiłeś rynek docelowy? Czym Twoja firma będzie się różniła od konkurencji? Czy musisz mieć licencję lub koncesję by móc zrealizować wybrany pomysł?...

Read More

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie to inaczej jednoosobowa działalność gospodarcza. Polega na tym, że po rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje osobiście zlecenia na rzecz innych przedsiębiorców, zazwyczaj bez zatrudniania dodatkowych pracowników. Czasem zdarza się, że pracodawca uzależnia współpracę pod warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zdarza się też, że warunek taki pracodawca stawia swoim obecnym pracownikom. Samozatrudnienie stwarza pełne możliwości rozliczania dotychczasowych faktycznie poniesionych kosztów pracy, np. koszty dojazdów, utrzymania lokalu czy też amortyzacji środków trwałych. Amortyzowane mogą być własne komputery, urządzenie czy nawet  własny samochód. W przypadku zakupu nowych środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych), amortyzację możesz przeprowadzić jednorazowo. Jeśli zdecydujesz się zgłosić jako płatnik podatku Vat, Twoje usługi i produkty będą droższe, lecz dla Twoich odbiorców, którzy też będą płatnikami Vat nie będzie to istotne. Natomiast Ty będziesz mógł odpisać sobie Vat od dokonanych zakupów. Dla początkujących przedsiębiorców, czeka obniżka składek ZUS przez dwa pierwsze lata. Składki ZUS będą niższe, zdrowotne będzie takie same jak dla innych przedsiębiorców, natomiast nie będziesz musiał płacić składek na Fundusz Pracy. Jednak jeśli zamkniesz działalność nie będziesz mógł pobierać zasiłku dla bezrobotnych. Jako samozatrudniony z niskich składek nie będziesz mógł skorzystać w przypadku, gdy Twoja praca będzie polegała na wykonywaniu takich samych czynności jakie uprzednio wykonywałeś u tego samego pracodawcy (obecnie kontrahenta). Tak samo nie będziesz mógł zostać ryczałtowcem, ani skorzystać z opodatkowania podatkiem...

Read More