Podatek dochodowy

0
760

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Wysokość podatku jest uzależniona od dochodu oraz wykorzystanych odliczeń.
Polskie prawo wyróżnia podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Różnicą w obu tych podatkach jest podmiot, którego ono dotyczy.

Podatek dochodowy płacony jest tylko od dochodu czyli różnicy pomiędzy przychodami podatkowymi, a kosztami podatkowymi. Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek osobowych (cywilnych i osobowych handlowych) jest zawsze dochodem osobistym podatnika i jest rozliczany jako PIT.

Zobacz również: Wybór formy opodatkowania

Podstawą prawną podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest  ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176).

Podstawą opodatkowania w podatku od osób fizycznych jest dodatnia różnica pomiędzy sumą przychodów, a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. W przypadku przedsiębiorców przychodami są wszystkie wpływy ze sprzedaży towarów i usług, sprzedaż majątku firmy, a także przychody finansowe oraz zyski nadzwyczajne (np. wypłata odszkodowania za włamanie do firmy). Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty, które przyczyniają się uzyskania przychodów. W tym przypadku ważne jest zbieżność przyczynowo-skutkowa kosztu z przychodami.

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć:

  • zakup materiałów i surowców,
  • zakup usług niezbędnych do procesu produkcji, np: przesył energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne,
  • zakup usług obcych, np. usługi księgowe lub informatyczne,
  • szkolenia i kursy dla przedsiębiorcy oraz pracowników,
  • koszty wynagrodzenia pracowników,
  • wszystkie wydatki, które mają związek z osiągnięciem przychodów, z wyjątkiem kosztów reprezentatywnych.

Część wydatków nie zalicza się do kosztów, np. zakup garnituru dla przedsiębiorcy. Szczegółowy spis takich wydatków, których w świetle wymienionych ustaw nie uważa się za koszty uzyskania przychodów omawia art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz również: Koszty działalności gospodarczej

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania ma duży wpływ na wysokość podatku dochodowego, dlatego warto przed otworzeniem firmy (wyboru formy opodatkowania) przeanalizować wszystkie rozwiązania. Na początku warto pomyśleć nad kartą podatkową. Należy sprawdzić czy w ogóle będziemy mogli skorzystać z tej formy opodatkowania. Następnie należy ocenić czy będzie się nam opłacać wybranie ryczałtu ewidencjonowanego. Jeśli nie pozostaje nam opodatkowanie na zasadzie książki przychodów i rozchodów. W tym przypadku możemy rozliczać się na zasadach ogólnych lub liniowo.

Dzięki przemyślanej strategii podatkowej można płacić niższy podatek dochodowy.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here