Działalność gospodarcza – koncesje i zezwolenia

0
1949
koncesje i zezwolenia

Koncesje i zezwolenia to jedne z wielu rzeczy, które ograniczają swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Z niniejszego artykułu dowiesz się m.in.: co to jest koncesja?, kto wydaje koncesje, co to jest zezwolenie?

Czasem aby prowadzić pewien rodzaj działalności należy spełnić określone warunki. Do form ograniczania pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej należą: koncesje, zezwolenia, licencje.

Koncesja a zezwolenie

koncesje i zezwolenia
Koncesje i zezwolenia w działalności gospodaczej. Foto: Pixabay.com, stevepb.

Koncesja

Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1.     Poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

2.     Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;

3.     Wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

4.     Ochrony osób i mienia;

5.     Rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

6.     Przewozów lotniczych.

Działalność koncesjonowana – szczególne przepisy

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, wymagającej uzyskania koncesji.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Zezwolenie

Zezwoleniem jest uchylenie w stosunku do konkretnego przedsiębiorcy ustanowionego przez państwo ogólnego zakazu wykonywania danej działalności gospodarczej. Zakaz ten uchyla się po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że dany przedsiębiorca gwarantuje należyte wykonanie działalności, objętej zezwoleniem.

Zezwolenie to decyzja administracyjna – przedsiębiorca spełniający wszelkie wymagane warunki, dostaje zezwolenie. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.

Katalog działalności wymagających zezwolenia jest bardzo obszerny i znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dlatego poniżej zostaną podane jedynie wybrane z nich:

  • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej;
  • prowadzenie działalności bankowej;
  • prowadzenie usług turystycznych (organizator turystyki);
  • sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych;
  • wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki;
  • nauka jazdy;
  • wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek.

Bardzo ważne jest sprawdzenie czy dana działalność wymaga zezwolenia lub koncesji już na etapie poszukiwania i analizy pomysłu na biznes. W przypadku wyboru franczyzy jako formy prowadzenia biznesu nie wymagane jest

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 1 Średnia: 5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here