Jak napisać biznesplan?

0
jak napisać biznesplan

Sukces firmy zależy od wielu czynników. Nie wystarczy dobry pomysł na biznes, chociaż to oczywiście świetny początek. Każdy przedsiębiorca decydujący się rozwijać czy rozpocząć działalność zdaje sobie sprawę, że aby takie przedsięwzięcie okazało się strzałem w dziesiątkę, trzeba dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Niezbędna jest dopasowana do konkretnych potrzeb strategia marketingowa. Niezwykle istotną jej częścią jest plan finansowy – czyli biznesplan. Jak napisać dobry biznesplan? Co należy w nim uwzględnić i jakie ma on znaczenie w kontekście prowadzenia działalności? 

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to biznesowy dokument zawierający plan rozwoju firmy lub powstawania nowego przedsięwzięcia. Przedsiębiorca przygotowuje go zarówno na wewnętrzne potrzeby własnej działalności, jak i do celów zewnętrznych. Zdecydowanie najczęściej biznesplan ma pomóc uzyskać dofinansowanie lub inną formę finansowego wsparcia. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że jest to prognoza oceniająca szanse powodzenia danego przedsięwzięcia na rynku, np. przy wprowadzaniu nowego produktu lub usługi.

W kontekście funkcjonowania firmy jest to ogromne udogodnienie, niemniej profesjonalny biznesplan to coś więcej niż standardowa analiza rynku. Każdy element biznesplanu musi być szczegółowy i poparty konkretami. Osoba, która ma swój biznes, musi mieć świadomość tego, że omawiana analiza musi być tworzona na różnych etapach prowadzenia własnej działalności.

Konieczne jest pamiętanie jak firma wypada na tle konkurencji – planowanie powinno odznaczać się elastycznym charakterem, w zależności od specyfiki planowanego przedsięwzięcia. Oczywiście biznesplan musi uwzględniać zmieniające się uwarunkowania rynkowe, co zwiększa szanse na sukces i ułatwia dotarcie do grupy docelowej.  

Po co tworzyć biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, w którego przygotowanie inwestor powinien się mocno zaangażować – po to, żeby działania marketingowe prowadzone przez firmę wyróżniały się bardzo wysoką skutecznością. Największą zaletą tego opracowania jest realne oszacowanie zysków i strat, jakie mogą być rezultatem realizacji przedsięwzięcia.  Bez względu na jego rodzaj, pomysł ma mocne i słabe strony, co przekłada się na szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia go w praktykę. Dokument pozwala ocenić możliwości danej firmy – czy na pewno mierzy ona siły na zamiary oraz właściwie wykorzystuje swoje zasoby.

Tym, co przedsiębiorca zawsze ma na uwadze, jest rentowność rozmaitych planów – mają one za zadanie zwiększyć przychód przedsiębiorstwa i umocnić jego rynkową pozycję. W czasach, kiedy we wszystkich branżach konkurencja jest bardzo silna, jest to niezmiernie istotne. Poza tym plan finansowy określa również koszty stałe i szacowane koszty dodatkowe oraz prognozowaną wielkość sprzedaży.

Chcąc napisać dobry biznes plan, trzeba umieścić przedsiębiorstwo w szerszej perspektywie. Niekiedy jest on wymagany, np. kiedy w rachubę wchodzi dotacja unijna lub gdy firma chce finansować przedsięwzięcie kredytem.

Jak wygląda biznesplan?

Sztywna, narzucona z góry struktura biznesplanu nie istnieje – podobnie jak odgórnie obowiązujący wzór biznesplanu. Sposób, w jaki dokument zostanie opracowany, zależy przede wszystkim od inwestora. Jeżeli tego typu analiza jest wymagana np. przez bank lub w ramach ubiegania się o wsparcie z urzędu pracy, wówczas instytucja wskazuje konkretne elementy, jakie muszą się w niej znaleźć.

Jeśli natomiast trzeba napisać biznes plan na potrzeby podjęcia decyzji o uruchomieniu przedsięwzięcia, warto przyłożyć się do jego opracowania równie starannie. W każdym razie biznesplan powinien uwzględniać wszelakie zagadnienia, jakie mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia firmy oraz wprowadzania do sprzedaży usług lub produktów.     

Jak napisać biznesplan, który będzie skuteczny?

Stworzenie biznesplanu, który okaże się skuteczny, jest nie lada wyzwaniem. Opracowanie planu inwestycyjnego ma na celu jak najlepiej przygotować się do prowadzenia firmy lub dotarcia do klienta z nowymi produktami czy usługami. Pomimo że nie ma uniwersalnej struktury dokumentu, jego konstrukcja musi być uporządkowana i spójna.

Ważną rolę odgrywa tutaj wskazanie słabości inwestora oraz największych zalet i wad konkurencji. Z drugiej strony w takim planie nie może zabraknąć informacji odnoszących się do twojej firmy i kierunku, w jakim ma zmierzać. Z pewnością należy opisać pozycję strategiczną firmy i kanały dotarcia do odbiorców.

Porządny plan działania to taki, który jest przez przedsiębiorcę dopasowany do jego własnej działalności i sytuacji, w jakiej się ona aktualnie znajduje. Poniżej opisany został każdy ważny element biznesplanu – jeżeli chcesz wejść na rynek z kolejnym produktem albo planujesz założenie firmy, musisz mieć ten dokument!

Kiedy warto napisać biznesplan, a kiedy lepiej zrezygnować?

Analiza możliwości firmy jest niezbędna zawsze, kiedy realizowane są projekty marketingowe, a także w przypadku ubiegania się o dotacje czy kredyty. Strategia marketingowa bazuje bowiem na takiej analizie. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zostaje wystawione na sprzedaż lub jest w trakcie likwidacji. biznesplan także okazuje się niezwykle pomocny. 

Przedsiębiorca, który uważa, że jego pomysł ma szanse powodzenia, o planie biznesowym powinien pomyśleć jeszcze przed uruchomieniem działalności gospodarczej. W zasadzie trudno jest wskazać przesłanki przemawiające na jego niekorzyść posiadania tego dokumentu. 

Streszczenie biznesplanu

Na początek warto przedstawić plan działania w pigułce i przybliżyć wizję przedsiębiorcy. Kiedy musisz napisać biznesplan, najistotniejsze jest przekonanie banku czy innej instytucji do przyznania środków, dzięki którym będziesz w stanie rozwijać firmę.

Streszczenie jest niczym wizytówka całego biznesplanu, dlatego też należy w nim zaprezentować: cel przygotowania planu, wysokość kwoty niezbędnej do jego zrealizowania, opis poszczególnych produktów lub usług głównie pod kątem przydatności dla odbiorców oraz doświadczenie i kwalifikacje kadry zarządzającej. Mówiąc innymi słowami, trzeba wyjaśnić, dlaczego pomysł jest dobry. Rzecz jasna nie wolno też pominąć najważniejszych informacji dotyczących finansowej kondycji firmy. 

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Charakterystyka przedsiębiorstwa to istotna część biznesplanu. Chodzi tutaj o przedstawienie specyfiki prowadzonej działalności (w jakiej branży ona funkcjonuje, jaką ma konkurencję, jak długo jest obecna na rynku etc.) oraz dotychczasowych sukcesów i danych kontaktowych.

Im bardziej szczegółowa jest charakterystyka, tym lepiej. To idealne miejsce na pokazanie firmowego logo i zaprezentowanie właścicieli firmy. Charakterystyka przedsiębiorstwa, które już istnieje, różni się od opisu dopiero co powstającej firmy. 

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa jest planem firmy na dotarcie do odpowiednich odbiorców i przekonanie ich, żeby zostali jej klientami. Dla usprawnienia procesu jej tworzenia niezbędna jest wnikliwa analiza rynku pod kątem działań konkurencji i potrzeb konkretnych grup konsumentów. Niebagatelne znaczenie w omawianym kontekście mają kanały dystrybucji oferowanych przez firmę towarów lub usług.

Jedną z części składowych strategii marketingowej jest propozycja wartości dla klienta, wokół której tworzy się kampanie reklamowe w telewizji, prasie, radiu czy mediach społecznościowych. Na podstawie strategii marketingowej wyznaczany jest plan marketingowy. Może on wyróżniać się zarówno bardziej sprecyzowanym charakterem, jak i bardziej ogólnym – w zależności od tego, co wchodzi w rachubę, zwiększenie przychodu czy pozyskanie większego zaufania odbiorców.

Przy planowaniu strategicznym niezastąpiona jest analiza SWOT.  Jest to metoda analizy strategicznej organizacji ciesząca się ogromną popularnością. Co oznaczają poszczególne litery powyższego skrótu? S – Strengths (mocne strony), W – Weaknesses (słabe strony), O – Opportunities (szanse), T – Threats (zagrożenia). 

Plan/ analiza finansowa

Bilans, rachunek strat i zysków, analiza wskaźnikowa, analiza progu rentowności oraz efektywność inwestycji – to podstawowe elementy, z których składa się plan finansowy. Przedstawiając do niego założenia, przedsiębiorca musi pamiętać o głównych wskaźnikach finansowych, a mianowicie o: wskaźnikach wypłacalności, zyskowności i płynności finansowej.

W tej części biznesplanu konieczne jest przedstawienie planowanych inwestycji i sposobów na to, jak je finansować. Analiza musi być opracowana ze szczególną starannością, ponieważ to ona w bardzo dużej mierze determinuje powodzenie całego przedsięwzięcia. Opracowując plan sprzedaży, uwzględnia się szacowane wydatki w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Zawsze też należy brać poprawkę na odchylenia od planów spowodowane różnymi czynnikami, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu. 

Zasady przygotowania biznesplanu

Jak pisać biznesplan? Na pierwszy rzut oka może się to wydawać bardzo skomplikowane, niemniej wystarczy przestrzegać paru prostych zasad, aby ułatwić sobie pracę nad planem. Pomysł powinien być nie tylko przemyślany, ale i atrakcyjnie zaprezentowany – jednak zwięźle i konkretnie, bez przysłowiowego lania wody. Wysoko w cenie jest tu logiczna konstrukcja wewnętrzna.

Cel jest jeden – pokazać, że określona działalność przyniesie konkretny zysk. Analiza sprzedaży i kosztów musi bazować na faktach i realnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jest wiele pytań, jakie warto zadać przed przystąpieniem do opracowywania biznesowego planu. Czy pomysł ma uzasadnienie w realiach rynku? Czy istnieje zapotrzebowanie na dane towary lub usługi, czy rynek jest nimi nasycony? Czego oczekują konsumenci? Na jakim poziomie i w jakim zakresie ma się odbywać sprzedaż? Co ma do zaoferowania konkurencja? Czy branża, w której działa firma, wykazuje tendencję wzrostową? 

Harmonogram działań

Harmonogram działań pokazuje, jak będzie krok po kroku wdrażane w życie to, co przedstawia biznesplan. Określany jest on także mianem planu wdrożenia czy planu strategicznego. Pełni funkcję wspomagającą – ułatwia zarządzanie danym projektem i jego realizację. Obejmuje rozmaite aspekty ze szczególnym wskazaniem na:  cele inwestycji, kryteria warunkujące sukces, zakres zadań do wykonania, plan zasobów, analizę ryzyka, najważniejsze etapy realizowania przedsięwzięcia będącego przedmiotem planu, obowiązki osób odpowiedzialnych za wdrażanie planu oraz wskaźniki służące do kontrolowania planu strategicznego. 

Rynek i konkurencja

Ta część planu biznesowego służy do zaprezentowania warunków, w jakich firma prowadzi działalność. Rynek i konkurencja także wymagają dokładnej charakterystyki. Czego nie powinno zabraknąć w tym punkcie? Przede wszystkim należy szczegółowo opisać dany segment rynku i grupy potencjalnych odbiorców, do których adresowany jest produkt.

Względem towarów i usług konsumenci mają konkretne oczekiwania, a tendencje sprzedażowe zmieniają się w zależności od sezonu. Latem rośnie popyt na inne produkty niż w okresie jesienno-zimowym, co w dużym stopniu kształtuje plan sprzedażowy przedsiębiorstwa. Na rynek i konkurencję należy spojrzeć zatem w nieco szerszym kontekście – i rzecz jasna opisać to w biznesplanie. 

BIZNESPLAN – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy biznesplan musi mieć długi?

Długość biznesplanu to wypadkowa wielu czynników, aczkolwiek zaleca się, aby był on napisany w sposób zwięzły. Należy w nim trzymać się faktów i konkretów. Standardowo długość tego dokumentu wynosi od 10 do 20 stron plus załączniki.

Jakie są rodzaje biznesplanów?

Przyjmując jako kryterium podziału rodzaj zastosowania planu biznesowego, wyróżnia się biznesplany likwidacyjne, naprawcze i strategiczne. Jeśli z kolei kryterium tym jest przedmiot planu, to istnieją biznesplany takie jak projekt inwestycyjny oraz projekt przedsiębiorstwa.

Kto zajmuje się tworzeniem biznesplanów?

Przygotowaniem planu biznesowego może zająć się przedsiębiorca lub wyznaczony przez niego pracownik. Istnieje też opcja w postaci zlecenia tego zadania zewnętrznej firmie.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 1 Średnia: 5]

Rozliczania podatków w postaci ryczałtu przez programistów

0
Jaka stawka ryczałtu dla programistów i informatyków

Rozliczanie podatków to jedna z najważniejszych kwestii, z jakimi borykają się wszyscy pracujący na własny rachunek. Programiści, którzy wykonują swoje zawody na zasadzie samozatrudnienia, mają do wyboru kilka form rozliczania podatków. Jedną z nich jest ryczałt. W tym artykule omówimy, czym jest ryczałt, jak działa rozliczanie podatków w postaci ryczałtu oraz jakie korzyści może przynieść programistom.

Czym jest ryczałt?

Ryczałt to forma rozliczania podatków, która polega na płaceniu jednej kwoty, bez konieczności dokładnego rozliczania każdej z faktur. W przypadku ryczałtu podatek jest pobierany od całości przychodu, a nie od każdej faktury osobno. Wysokość ryczałtu zależy od rodzaju wykonywanej działalności. W przypadku programistów, jest to zwykle 20% przychodu.

Rozliczanie podatków w postaci ryczałtu dla programistów

Programiści, którzy wybiorą ryczałt jako formę rozliczania podatków, nie muszą prowadzić szczegółowych wyliczeń podatkowych dla każdej faktury. Wystarczy, że określą kwotę przychodu, którą uzyskali w danym miesiącu. Na podstawie tej kwoty, urząd skarbowy wyliczy kwotę podatku do zapłacenia. Rozliczanie podatków w postaci ryczałtu jest więc znacznie prostsze i mniej czasochłonne niż tradycyjne rozliczanie podatkowe.

Korzyści płynące z rozliczania podatków w postaci ryczałtu dla programistów

Programiści, którzy wybiorą ryczałt jako formę rozliczania podatków, mogą liczyć na wiele korzyści. Przede wszystkim, ryczałt jest formą rozliczania podatków, która jest bardziej elastyczna niż tradycyjne rozliczanie podatkowe. Programiści, którzy wybiorą ryczałt, mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe w przypadku, gdy w danym miesiącu osiągną mniejszy przychód niż zwykle. Jest to szczególnie ważne w przypadku programistów, którzy nie zawsze mają stałą liczbę klientów i którzy często pracują w projektach krótkoterminowych.

Rozliczanie podatków w postaci ryczałtu może również pomóc programistom w uniknięciu nieporozumień z klientami w kwestii cen. W przypadku tradycyjnego rozliczania podatkowego, programiści muszą dokładnie określić cenę każdej z faktur, co może prowadzić do nieporozumień i negocjacji z klientami. W przypadku ryczałtu, programiści mogą ustalić jedną, stałą cenę za cały projekt, co ułatwia negocjacje i minimalizuje ryzyko sporów z klientami.

Kolejną korzyścią płynącą z rozliczania podatków w postaci ryczałtu jest fakt, że jest to forma rozliczania podatków, która pozwala na oszczędności finansowe. W przypadku tradycyjnego rozliczania podatkowego, programiści muszą ponosić koszty księgowości i doradztwa podatkowego. W przypadku ryczałtu, te koszty są znacznie mniejsze, ponieważ programiści nie muszą wykonywać skomplikowanych obliczeń podatkowych i nie muszą korzystać z usług księgowych.

Wady ryczałtu dla programistów

Rozliczanie podatków w postaci ryczałtu ma również swoje wady. Jedną z największych wad jest fakt, że ryczałt dla programistów nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej programisty. W przypadku, gdy programista osiągnie wyjątkowo wysokie przychody, może być bardziej opłacalne korzystanie z tradycyjnej formy rozliczania podatkowego, która pozwoli na bardziej korzystne wykorzystanie ulg podatkowych.

Podsumowanie

Rozliczanie podatków w postaci ryczałtu to forma rozliczania podatków, która może być korzystna dla programistów. Jest to forma rozliczania podatków, która jest prostsza i bardziej elastyczna niż tradycyjne rozliczanie podatkowe. Programiści, którzy wybiorą ryczałt, mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe w przypadku, gdy osiągną mniejszy przychód niż zwykle. Ryczałt pozwala również na oszczędności finansowe, ponieważ programiści nie muszą ponosić kosztów księgowości i doradztwa podatkowego. Jednak ryczałt ma swoje wady, w tym fakt, że nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej programisty. Przed podjęciem decyzji o wyborze formy rozliczania podatków, programiści powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i porównać różne opcje rozliczania podatków, aby wybrać tę, która będzie dla nich najbardziej korzystna.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 1 Średnia: 5]

Darmowe kursy online – Sprawdź platformy bezpłatne szkolenia online i kursy online z certyfikatami i rozwijaj się!

0
darmowe kursy online

Internet sprawił, że aktualnie mamy dostęp do wiedzy z każdej branży i możemy poznać podstawy, ale także stać się specjalistami niemalże w każdej niszy. Poniżej znajdziesz darmowe kursy online po polsku, które pozwolą ci doskonalić swoje umiejętności, a także realizować swoje pasje. Wystarczy się kliknąć w jeden z linków i zapisać się do wybranego kursu.

Zawartość artykułu

Darmowe kursy online z certyfikatem

Darmowe szkolenia online z certyfikatem stają się coraz bardziej popularne, oferując studentom możliwość nauczenia się nowej umiejętności, zdobycia wiedzy i uzyskania oficjalnych kwalifikacji. Dlaczego powinieneś rozważyć udział w tych kursach jest prosty; są one wygodniejsze i bardziej opłacalne niż tradycyjne metody edukacji, pozwalając na naukę we własnym czasie, we własnym tempie, bez konieczności opuszczania komfortu własnego domu.

To, jakie kursy będą przydatne, zależy od tego, co chcesz osiągnąć; od programowania komputerowego i projektowania stron internetowych do zarządzania, marketingu i księgowości, każdy znajdzie coś dla siebie. Gdzie znaleźć te darmowe kursy online mogą się różnić w zależności od tego, jakiego tematu szukasz; większość głównych uniwersytetów oferuje szereg darmowych opcji, a także strony internetowe, takie jak Coursera, która zapewnia certyfikację w wielu dziedzinach.

Podjęcie darmowego kursu online z certyfikatem to doskonały sposób na zdobycie nowych umiejętności lub przekwalifikowanie się na nową ścieżkę kariery.

Darmowe kursy internetowe z certyfikatem od Startup PFR

Platforma edukacyjna Polskiego Funduszu Rozwojowego jest młodym miejscem do uczenia się w formie e-learningu, którego celem jest wspieranie osób z pomysłami na biznes i przedsiębiorców chcących rozwijać swoją firmę. Rejestracja na portalu jest bezpłatna i wystarczy tylko założyć konto i zapisać się na wybrany kurs. Oferta kursów na platformie będzie się sukcesywnie powiększać i uzupełniać o nowe, wartościowe materiały.

Sprawdź listę darmowych kursów: https://startup.pfr.pl/pl/kursy-online/

Darmowe szkolenia w Akademii PARP

Dostępne szkolenia, które są całkowicie bezpłatne w Akademii PARP.

ABC Funduszy Europejskich

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pracownicy tych przedsiębiorstw oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

MŚP na rynku kapitałowym

Przedsiębiorców, prezesów, członków zarządu i innych osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz księgowych i doradców finansowych.

Dochodzenie i zarządzanie należnościami od kontrahentów

Przedsiębiorców chcących zdobyć wiedzę na temat metod zabezpieczenia swojej firmy przed nierzetelnymi płatnikami oraz sposobów dochodzenia należności.

Analiza sprawozdań finansowych

Przedsiębiorców chcących dowidzieć się, jak przeprowadzić analizę sprawozdania finansowego oraz jak ją wykorzystać do celów biznesowych.

Kredytowe ABC dla MŚP

Przedsiębiorców, osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, księgowych, doradców finansowych, pracowników banków.

Podatek VAT w MŚP

Osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy chcą dowiedzieć się wszystkiego na temat podatku VAT.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Osób, które chcą prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów.

Finanse MŚP dla niefinansistów

Przedsiębiorców, którzy chcą poznać podstawowe rozwiązania z zakresu finansów i zastosować je do podjęcia decyzji biznesowych.

Pozyskiwanie kapitału na działalność MŚP

Przedsiębiorców dbających o rozwój swojej firmy oraz osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

E-commerce i marketing internetowy w MŚP 2023

Przedsiębiorców, którzy chcą zaprojektować i wdrożyć swój sklep internetowy, a następnie stosować narzędzia marketingu internetowego by go promować.

Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami 2023

Osób zarządzających sprzedażą w firmie.

Negocjacje handlowe w MŚP 2023

Przedsiębiorców początkujących w temacie negocjacji handlowych.

Employer Branding

Przedsiębiorcy, którzy chcą zbudować wizerunek swojej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

Marketing internetowy – kurs zaawansowany II stopnia

Przedsiębiorców chcących promować swoją markę w sieci oraz wszystkich osób, które pragną prowadzić skuteczne kampanie e-marketingowe.

Osób po ukończonym kursie Marketing internetowy – kurs zaawansowany I stopnia.

Budowanie i utrzymywanie relacji z klientem

Przedsiębiorców i pracowników firm zajmujących się obsługą klienta, chcących dowiedzieć się, w jaki sposób budować i utrzymywać pozytywne relacje z klientem.

Marketing eksportowy

Przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową, chcących dowiedzieć się, jak promować swoją firmę i jej ofertę na rynkach zagranicznych.

Marketing internetowy – kurs zaawansowany I stopnia

Przedsiębiorców chcących promować swoją markę w sieci oraz wszystkich osób, które pragną prowadzić skuteczne kampanie e-marketingowe.

Osób po ukończonym kursie E-commerce i marketing internetowy w MŚP.

Media społecznościowe – kurs zaawansowany

Przedsiębiorców posiadających podstawową wiedzę na temat social media. 

Osób po ukończonym kursie Media społecznościowe w biznesie.

E-commerce w biznesie – kurs zaawansowany

Przedsiębiorców prowadzących sklep internetowy lub posiadających podstawową wiedzę na temat e-commerce. 

Osób po ukończonym kursie podstawowym (I stopnia) E-commerce i marketing internetowy w MŚP.

Komunikacja marketingowa

Osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców chcących prowadzić komunikację marketingową.

Techniki sprzedaży

Osób, które, zaczynają swoją przygodę ze sprzedażą lub osób doświadczonych w sprzedaży, chcących bardziej świadomie zarządzać procesem sprzedaży.

Media społecznościowe w biznesie

Przedsiębiorców chcących zadbać o wizerunek swojej firmy w mediach społecznościowych.

E-commerce i marketing internetowy w MŚP

Przedsiębiorców, którzy chcą zaprojektować i wdrożyć swój sklep internetowy, a następnie stosować narzędzia marketingu internetowego by go promować.

Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami

Osób zarządzających sprzedażą w firmie.

Negocjacje handlowe w MŚP

Przedsiębiorców początkujących w temacie negocjacji handlowych.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w MŚP 2023

Przedsiębiorców, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w MŚP.

Spółka akcyjna

Przedsiębiorców myślących o rozwoju prowadzonej już działalności gospodarczej oraz osób dopiero ją rozpoczynających.

ABC postępowania administracyjnego

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy tych przedsiębiorstw oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

Prawo Pracy w MŚP

Przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub planują zatrudnienie pracowników.

Ochrona danych osobowych w MŚP (RODO)

Właścicieli firm z sektora MŚP i osób, które przetwarzają dane osobowe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedsiębiorców myślących o założeniu i prowadzeniu spółki z o.o.

Ochrona własności przemysłowej w MŚP

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani ochroną własności przemysłowej.

Ubezpieczenie społeczne w MŚP

Przedsiębiorców, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu ubezpieczeń społecznych w MŚP.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w MŚP

Przedsiębiorców, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w MŚP.

Zamówienia Publiczne

Przedsiębiorców, którzy chcieliby poznać praktyczne aspekty pozyskiwania krajowych zamówień publicznych.

Umiejętności osobiste 2023

Osób, które chcą poznać wybrane obszary dotyczące umiejętności osobistych.

Umiejętności interpersonalne 2023

Osób, które chcą wiedzieć więcej o nawiązywaniu kontaktu, empatii, asertywności, komunikacji i pracy zespołowej.

Umiejętności kierownicze 2023

Osób, które są lub będą pełniły funkcje kierownicze oraz tych, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu umiejętności, jakie powinien posiadać kierownik.

Profesjonalny sekretariat – kurs II stopnia

Osób, które zajmują stanowiska związane z prowadzeniem sekretariatu lub recepcji. Pracując na tych stanowiskach chcą budować profesjonalny wizerunek firmy.

Osób po ukończonym kursie Profesjonalny sekretariat – kurs I stopnia.

Profesjonalny sekretariat – kurs I stopnia

Osób, które zajmują stanowiska związane z prowadzeniem sekretariatu lub recepcji. Pracując na tych stanowiskach chcą budować profesjonalny wizerunek firmy.

Savoir-vivre w biznesie

Przedsiębiorców, partnerów biznesowych oraz wszystkich osób chcących poznać sposoby kreowania pozytywnego, wiarygodnego wizerunku firmy i podstawy savoir-vivre’u w biznesie.

Wystąpienia publiczne

Wszystkich osób, które: przygotowują się do wystąpień publicznych, zawodowo zajmują się przeprowadzaniem prezentacji, mają potrzebę rozwinąć kompetencje związane z wystąpieniami klasycznymi oraz zdalnymi, chcą przezwyciężyć opór przed ekspozycją społeczną.

Jak efektywnie pracować i zarządzać zdalnie personelem?

Przedsiębiorców chcących prawidłowo zarządzać zespołem pracującym w systemie zdalnym. Osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność pracy na odległość.

Umiejętności osobiste

Osób, które chcą poznać wybrane obszary dotyczące umiejętności osobistych.

Umiejętności kierownicze

Osób, które są lub będą pełniły funkcje kierownicze.

Umiejętności interpersonalne

Osób, które chcą wiedzieć więcej o nawiązywaniu kontaktu, empatii, asertywności, komunikacji i pracy zespołowej.

Jak skonsumować kurs online?

Osób, które chcą zjeść ze smakiem cały kurs online.

Planowanie własnej kariery zawodowej

Osób, które chcą rozpocząć, zaplanować lub zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej.

Kadry i płace w praktyce

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pracownicy przedsiębiorstw, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

Ubezpieczenia w MŚP

Przedsiębiorców oraz osób planujących uruchomić działalność gospodarczą, chcących zgłębić podstawową wiedzę na temat ubezpieczeń.

Jak założyć własną firmę?

Początkujących przedsiębiorców i osób myślących o założeniu firmy.

Spedycja i logistyka w eksporcie

Przedsiębiorców oraz pracowników firm, chcących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania spedycji i logistyki w transporcie.

Eksport dla początkujących

Przedsiębiorców zamierzających rozszerzyć działalność swojej firmy o eksport towarów i usług. Osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie eksportu.

Jak rozwinąć własną firmę?

Przedsiębiorców chcących zadbać o rozwój swojej firmy.

Design thinking

Przedsiębiorców, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz pracowników którzy chcieliby projektować produkty i usługi dostosowane do potrzeb klientów.

Efektywność energetyczna w MŚP

Przedsiębiorców i pracowników firm chcących nabyć wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, zmniejszyć rachunki za energię lub przygotowujących się do przeprowadzenia przedsięwzięcia efektywności energetycznej.

Badanie rynku i testowanie produktów

Szkolenie dla przedsiebiorców i wszystkich osób chcących prowadzić badania rynku.

Cyberbezpieczeństwo w MŚP

Przedsiębiorców i pracowników firm chcących zadbać o bezpieczeństwo cybernetyczne firmy.

Zarządzanie projektami dla początkujących

Przedsiębiorców i pracowników firm chcących nabyć podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania projektami

Zarządzanie ryzykiem w MŚP

Przedsiębiorców i pracowników firm chcących nabyć wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem w organizacji.

Zarządzanie kryzysowe w MŚP

Przedsiębiorców dbających o bezpieczeństwo swojej firmy.

Biznesplan

Osób rozważających założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy chcą uzupełnić wiedzę z zakresu tworzenia biznesplanu np. dla projektów inwestycyjnych.

Motywowanie pracowników

Przedsiębiorców dbających o własny rozwój jak i rozwój pracowników.

Zatrudnianie pierwszego pracownika

Przedsiębiorców, którzy planują zatrudnienie pierwszego pracownika. Pracowników działów HR, pragnących podnieść kompetencje w zakresie rekrutacji i selekcji.

Google Internetowe Rewolucje – Merytoryczne i interaktywne kursy przez Internet

Google sam przygotował dla Ciebie mnóstwo bezpłatnych kursów, aby pomóc Ci w rozwoju Twojego biznesu. Oto lista wszystkich kursów, które są dostępne:

 1. Podstawy marketingu internetowego – Dowiedz się wszystkiego o podstawach marketingu w Internecie.
 2. Prezentacja firmy w Internecie – Nauka jak budować obecność w sieci i sprzedawać online.
 3. Ułatw klientom znalezienie Twojej firmy w Internecie – Poznaj sposoby na dotarcie do większej liczby klientów poprzez wyszukiwarki i reklamy online.
 4. Reklama online – Jak wykorzystać reklamę online, aby przyciągnąć właściwych klientów.
 5. Rozszerzenie działalności na nowe kraje – Dowiedz się jak działać za granicą za pomocą bezpłatnego szkolenia.
 6. Docieranie do klientów z urządzeń mobilnych – Poznaj rady od Google jak dotrzeć do klientów korzystających z urządzeń mobilnych.
 7. Promocja firmy poprzez treści – Zwiększ swoją widoczność i nawiąż kontakt z większą liczbą klientów dzięki temu bezpłatnemu kursowi online.
 8. Poznanie potrzeb i zachowania klientów online – Dowiedz się wszystkiego o analityce internetowej.
 9. Ulepszanie i ochrona kampanii online – Naucz się korzystać świadomiej z Internetu po tym kursie.
 10. Zdobywanie zaufania klientów dzięki autopromocji – Popraw swoją pewność siebie i naucz się mówić o swoich osiągnięciach.
 11. Zdobycie wymarzonej pracy – Poznaj sposoby na napisanie dobrego CV i listu motywacyjnego.
 12. Podstawy kodowania – Dowiedz się, dlaczego istnieje tyle języków programowania.

Google przygotował dla Ciebie również kilka kursów dotyczących reklamy na platformie YouTube. Wśród nich znajdują się m.in. „Reklama wideo w Google Ads” i „Kampanie reklamowe na YouTube”. Po tych kursach będziesz w stanie wykorzystać potencjał reklam wideo i wykreować skuteczne kampanie na YouTube.

Kolejne darmowe szkolenie to „Pomiar skuteczności reklam w Google Ads”. Dzięki niemu będziesz mieć pełny obraz tego, jak działają Twoje reklamy i co jest najskuteczniejsze w danej kampanii.

Jeśli chcesz poznać podstawy kodowania, to Google oferuje również kurs „Zapoznaj się z podstawami kodowania”. Zdobędziesz wiedzę na temat języków programowania i poznasz najważniejsze narzędzia.

Na koniec, Google przygotował kurs „Przedstawianie pomysłów w formie opowieści lub projektu”. Po nim będziesz w stanie lepiej uporządkować swoje pomysły i przedstawić je w ciekawszej i bardziej atrakcyjnej formie.

To tylko kilka przykładów z wielu darmowych kursów, jakie Google przygotował dla Ciebie. Z pewnością znajdziesz tam coś dla siebie i swojego biznesu!

Bezpłatne kursy online – programowanie

Sprawdź poniższe kursy dla przyszłych programistów i nie tylko:

Praktyczny kurs PHP –  Kurs w formie e-booka PHP od podstaw.

Java dla testerów – Kurs Java dla testerów.

Kurs Java 13 – Kurs Java 13.

Poznaj Javę –  Kurs Java krok po korku.

Bezpłatny Kurs Java od Podstaw –Kurs podstaw Javy na Youtubie.

Darmowe kursy z marketingu

Na platformach Udemy, Domestika, Strefa kursów, Internetowe Rewolucje czy Coursera oferuje darmowe i płatne kursy z marketingu.

Bezpłatne szkolenia online z zarządzania

Jeśli szukasz najlepszych kursów zarządzania online z certyfikatami, to jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszych czasach kształcenie się jest niezwykle ważne, a dostępność kursów online umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności bez wychodzenia z domu. Oferujemy szeroki wybór najlepszych kursów zarządzania, które są dostępne online i zapewniają certyfikat po ukończeniu.

Kursy zarządzania dostępne online

Nasza platforma oferuje szeroki wybór kursów zarządzania, w tym zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i wiele innych. Wszystkie nasze kursy są dostępne online i dostosowane do potrzeb studentów, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie uczenia się.

Certyfikat po ukończeniu kursu

Po ukończeniu każdego z naszych kursów otrzymasz certyfikat, który potwierdza Twoje umiejętności i wiedzę. Certyfikat ten może być użyty do uzupełnienia Twojego CV i pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Nauczanie przez doświadczonych wykładowców

Nasi wykładowcy to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni profesjonaliści z branży zarządzania. Są oni zaangażowani w nauczanie i zapewniają wsparcie dla studentów w trakcie kursu. Dzięki temu masz gwarancję, że uzyskasz najlepsze możliwe doświadczenie uczenia się.

Sprawdź tutaj szczegóły: https://www.futurelearn.com/subjects/business-and-management-courses/management-and-leadership

Sprawdź platformę Navoica

Co to jest NAVOICA?

NAVOICA jest polską platformą edukacyjną z kursami typu MOOC, należącą do Ministerstwa Edukacji i Nauki, którą rozwija Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Nazwa platformy pochodzi od Nawojki, która zgodnie z legendą była pierwszą polską studentką.

Sprawdź dostępne kursy: https://navoica.pl/courses

Platformy z tanimi kursami online

Platformy z kursami online to świetny sposób na uzyskanie niedrogiego szkolenia i edukacji. Z pomocą tych platform możesz uzyskać dostęp do szerokiej gamy kursów za ułamek kosztów, które zapłaciłbyś za tradycyjną edukację. Możesz znaleźć kursy w prawie każdym temacie, takim jak biznes, finanse, języki, IT, marketing, opieka zdrowotna i inne. Najlepsze jest to, że nie musisz opuszczać komfortu własnego domu, aby nauczyć się czegoś nowego.

Platformy z kursami online są idealne dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności bez rozbijania banku. Więc jeśli szukasz taniego szkolenia lub po prostu chcesz nauczyć się czegoś nowego, koniecznie sprawdź wiele platform z kursami online dostępnych dzisiaj.

Khan Academy – Po angielsku i po polsku

Khan Academy jest platformą oferującą darmowe kursy online, których celem jest udostępnianie wiedzy każdemu, kto chce się uczyć. Platforma skupia się głównie na uczniach i zawiera treści edukacyjne dotyczące przedmiotów szkolnych oraz zagadnień z matematyki, nauk ścisłych i humanistycznych. Niestety, wiele z kursów i materiałów jest dostępnych jedynie w języku angielskim, a po zakończeniu kursu online użytkownik nie otrzymuje żadnego certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedzę.

Jak wybrać dany kurs, aby otrzymać dyplom po ukończeniu kursu?

Zanim zdecydujesz się czy kupić lub zapisać się na darmowy kurs sprawdź czy organizator oferuje certyfikat czy

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 5 Średnia: 5]

Jeff Bezos o Marce

0
Jeff Bezos o Marce

Twoją marką jest to, co ludzie mówią o tobie, kiedy wyjdziesz z pokoju.

Jeff Bezos

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]

Składka rentowa – Składka na ubezpieczenie rentowe w ZUS

0
Składka na ubezpieczenie rentowe w ZUS

Co to jest składka rentowa?

Składki rentowe pozwalają na zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty zarobków związanych z niezdolnością do pracy lub śmiercią żywiciela. Ubezpieczenie to zapewnia świadczenia finansowe w razie wystąpienia ryzyka inwalidztwa.

Ile wynosi składka rentowa?

W Polsce składka rentowa wynosi 8% z podstawy wymiaru składki.

Kto podlega ubezpieczeniu rentowemu?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu podlegają:

 • pracownicy – od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy;
 • członkowie spółdzielni – od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania;
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców;
 • osoby współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia lub współpracy z osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców do dnia zakończenia tej współpracy;
 • osoby świadczące pracę lub usługi w zamian za akcje obejmowane w prostej spółce akcyjnej – od dnia rozpoczęcia świadczenia tej pracy lub tych usług do dnia zakończenia ich świadczenia.

Na co idzie składka rentowa?

Ubezpieczenie rentowe, które płaci się poprzez składki, jest przeznaczone na zabezpieczenie finansowe dla pracowników, którzy z powodu swojego zdrowia nie są już w stanie pracować. Taki pracownik otrzymuje świadczenie finansowe w postaci renty, która wynosi około 8% z podstawy wymiaru. Aby uzyskać to świadczenie, pracownik musi spełnić kryterium odpowiedniego stażu pracy.

Znaczenie składek na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne są kluczowe dla zabezpieczenia finansowego przyszłych emerytów, a także osób, które przebywają na zasiłku chorobowym lub są poszkodowane w wypadku. Składki te pomagają również finansować opiekę zdrowotną i zasiłki dla bezrobotnych.

Co wpływa na wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne i składkę na fundusz pracy?

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależniona od wielu czynników, takich jak: stopa bezrobocia, stopy procentowe, sytuacja demograficzna, poziom cen i płac, a także polityka fiskalna państwa. Często wprowadzane są również zmiany przepisów ubezpieczeniowych w celu dostosowania systemu do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.

Przede wszystkim na wysokość składki na ZUS wpływa podstawa wymiaru, czyli wynagrodzenie brutto pracownika lub wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w przypadku przedsiębiorców.

Kto płaci składki na ubezpieczenie rentowe?

Ubezpieczenie emerytalne jest finansowane przez Ciebie i Twojego pracodawcę po połowie (obie strony płacą po 9,76% od podstawy składek). Natomiast składki na ubezpieczenia rentowe ponosisz ty, konkretniej 1,5% od podstawy wymiaru składek oraz Twój płatnik składek – w wysokości 6,5 proc. podstawy wymiaru.

Składki na ubezpieczenie chorobowe finansujesz w całości Ty. Składki na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości Twój płatnik składek.

Ile wynosi składka rentowa 2023?

W Polsce składka na ubezpieczenie rentowe w 2023 roku wynosi 8% z podstawy wymiaru składki.

Kiedy się nie płaci składki rentowej?

Składka rentowa ma charakter ubezpieczeniowy. Oznacza to, że w zamian za nią ubezpieczony uzyskuje prawo do świadczenia. W związku z tym osoba, która jest już na emeryturze i z renty nigdy nie skorzysta, nie powinna jej płacić. Ponadto przepisy nakazujące opłacanie składek, a niegwarantujące świadczeń naruszają art. 2 konstytucji.

Czy składka rentowa podwyższa emeryturę?

Niestety składka rentowa nie podwyższa emerytury i na dodatek, pracujący emeryt musi opłacać składkę rentową, z której nigdy nie skorzysta.

Czy można zrezygnować ze składki rentowej?

Zrezygnować ze składki rentowej mogą tylko osoby, które nie podlegały obowiązkowi tylko samodzielnie zgłosiły się do opłacania składki rentowej.

Jak sprawdzić składki rentowe?

Aby sprawdzić składki rentowe, należy zwrócić się do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) lub do swojego pracodawcy. Można również skorzystać z dostępu do swojego indywidualnego konta w ZUS przez internet, gdzie można znaleźć informacje dotyczące naliczonych i opłaconych składek rentowych. Osoby, które płacą składki za pośrednictwem pracodawcy, mogą również zwrócić się do niego o informację o naliczonych i opłaconych składkach.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 1 Średnia: 5]

Generator nazwy firm – Jak nazwać firmę?

0
generator nazw firmy

Nazwa firmy jest ważną częścią twojego biznesu. Nazwa firmy może wpływać na powodzenie i rozpoznawalność lub zapomnienie i porażkę. Dobra nazwa firmy powinna przekazywać wartości firmy i unikalność oferowanych przez Ciebie produktów i usług.

Część ekspertów uważa, że najlepsze są nazwy abstrakcyjne, inni uważają, że lepsze są te które od razu informują klienta co oferuje dana firma. Niektórzy uważają, że do nazwy firm trzeba dodać własne nazwisko.

Taka naprawdę każda nazwa może być dobra o ile stoi za nią odpowiednia strategia marketingowa. Dowiedz się co należy wziąć pod uwagę, aby znaleźć odpowiednią i dobrą nazwę dla Twojej firmy.

Jak wymyślić nazwę firmy?

Wymyślenie nazwy firmy nie jest trudne, ale trudniej jest wymyślić nazwę, która będzie miała potencjał marketingowy i łatwo będzie zapadać w pamięć.

Podczas wymyślania różnych pomysłów na nazwę firmy na pewno wpadniesz na jakieś śmieszne nazwy, ale część będzie zapewne ciekawych. Jak wybrać nazwę firmy, która nie będzie nas ośmieszała, ale będzie budowała prestiż i dobre skojarzenia? Przeczytasz o tym poniżej, lecz najpierw zapoznaj się z metodami generowania nazw dla twojej firmy.

Zatrudnienie ekspertów do pomocy w nazwaniu firmy

Jeśli nie wiesz jak nazwać firmę możesz zatrudnić profesjonalną firmę zajmującej się wymyślaniem nazw firm. Jeśli posiadasz dużo pieniędzy, a planowana działalność będzie dużych rozmiarów warto wziąć pod uwagę zatrudnienie konsultantów, którzy pomogą Ci wybrać dobrą nazwę dla firmy.

Wadą takiego rozwiązania jest cena. Profesjonalne firmy mogą wystawić rachunek na kilkadziesiąt tysięcy złotych za opracowanie nazwy. Zazwyczaj w cenie zostanie opracowana dodatkowo tożsamość firmy i grafika.

Generatory nazw firm

Generator nazw firm to narzędzie online, które pomoże Ci znaleźć ciekawy pomysł na nazwę firmy. Poniżej znajdziesz listę generatorów nazw firmy:

 1. Wordoid,
 2. Name mesh,
 3. Dot-o-mator
 4. Domain Wheel,
 5. Go Spaces,
 6. Naminum,
 7. Bust a name,
 8. Business name generator.com,
 9. Namelix,
 10. https://www.shopify.com/tools/business-name-generator,
 11. Panabee,
 12. Naming.net,
 13. Cool Name Ideas,
 14. Lean Domain Search,

Na powyższej liście znajdziesz nie tylko generatory nazw firm znajdziesz również wyszukiwarki wolnych domen, będzie to znaczne ułatwienie jeśli szukasz nazwy dla swojej firmy z potencjałem marketingowym w internecie.

Jak nazwać firmę?

Nazwa firmy stanowi nośnik informacji – jest ona komunikatorem z klientami. Powinno się podkreślić podstawowe elementy i wartości firmy. Jeśli nazwa firma więcej komunikuje swoim klientom, to nie trzeba wyjaśniać o co chodzi.

Większość ekspertów uważa, że lepiej wykorzystać słowa mające sens. Dlatego powinno się unikać nazw składających się z ciągu przypadkowych liter i zawierające liczby.

Warto na początku wybrać czy w przyszłości nie będzie planowana zmiana branży lub zasięgu terytorialnego działania firmy. Wtedy nazwa może wprowadzać w błąd potencjalnych klientów.

generator nazw firmy
Nazwa firmy jest bardzo istotna dla całego marketingu.

Wskazówki dotyczące wyboru nazwy firmy

 • Wybierz nazwę, która będzie atrakcyjna nie tylko dla Ciebie, ale taką, która przyciągnie potencjalnych klientów,
 • Możesz wykorzystać swoje nazwisko jeśli jest ono znane i dobrze się kojarzy,
 • Unikaj nazw, które są długi lub wprowadzają w błąd,
 • Staraj się wykorzystać słowa powszechnie używane, zamiast słownictwa specjalistycznego,
 • Bądź kreatywny, możesz zaprosić znajomych i wspólnie spróbować znaleźć nazwę firmy,

Jeśli zbierzesz już kilkanaście propozycji na nazwę, wybierz z nich 5 najlepszych, które są atrakcyjne. Następnie sprawdź czy ktoś już nie wykorzystuje tej nazwy. Możesz ją spróbować wyszukać w Google lub zlecić firmie sprawdzenie czy wykorzystanie tej nazwy nie naruszy praw żadnej innej firmy.

Z pozoru wydaje się, że możliwości nazwania firmy są właściwie nieograniczone. W dużej mierze rzeczywiście tak jest. Poza określoną liczbą zastrzeżonych nazw, z pozostałych możemy korzystać, nawet jeśli są już firmy, które tak się nazywają. Czy jednak warto pracować na czyjś sukces? Dowiedz się jak nazwać firmę?

Taka sama nazwa

Wielu właścicieli firm nie przejmuje się zbytnio nazwą, a to duży błąd. Przede wszystkim dlatego, że od nośnej i dobrze kojarzącej się nazwy zależy często to, czy klienci zapamiętają naszą firmę. Idealnie byłoby jednak, gdyby nie tylko zapamiętali, ale również skojarzyli od razu z naszą działalnością.

Wymyślając najprostsze nazwy bardzo często ryzykujemy jednak, że ktoś już taką firmę zarejestrował. Może się wówczas okazać, że cały nakład pracy i kosztów, jakie włożymy w wypromowanie swojego nowego przedsiębiorstwa, zaprocentuje komuś innemu, kto ze swoją firmą jest na rynku dłużej niż my. Jeśli jeszcze okaże się, że to bezpośredni konkurent, sprawa będzie beznadziejna.

Inne języki

Przez wiele lat właściciele polskich firm nadawali im rożne koszmarne nazwy, zazwyczaj nawiązujące do języka angielskiego, lub będące zbitką slow polskich i angielskich. W obu tych przypadkach niebezpieczeństwo przypadkowego ośmieszenia firmy jest bardzo duże.

Nadając firmie jakąkolwiek nazwę obcojęzyczną, warto wiedzieć nie tylko co ta nazwa znaczy, ale również jaki mogą być jej konotacje. Z pozoru niewinne słowa występują niekiedy w specyficznych związkach frazeologicznych, jako wyrażenia obsceniczne lub wulgarne.

Problemem, na który od kilku lat zwracają uwagę specjaliści od języka jest również irracjonalne łączenie języka polskiego z obcymi. Najwięcej takich zbitek powstało z angielskimi końcówkami -ex lub -ax. Nie chcę tu przytaczać przykładów, ale każdy znajdzie co najmniej kilka takich w swoim otoczeniu. Z publikowanych niedawno wyników badań wynika, że takie nazwy nie tylko nie brzmią dla klientów profesjonalnie, ale powodują raczej dużą nieufność i świadczą o niezbyt rozwiniętej wyobraźni właścicieli firmy. Na taką opinie nie możemy sobie pozwolić.

Jeżeli ktoś koniecznie chce swojej firmie nadać obcobrzmiącą nazwę, znacznie bezpieczniej jest skorzystać z łaciny. Jeśli wyszukamy coś ciekawego, sprawdźmy czy taka nazwa się nadaje i czy ktoś przed nami nie wpadł już na ten pomysł.

Wybór nazwy firmy

Jeśli posiadasz już kilka nazw, które przeszły wstępną selekcję pora wybrać tą jedyną. Przypomnij sobie wszystkie kryteria jakie powinna spełniać nazwa twojej firmy.

 • Która z nazwa najbardziej opisuje działalność, którą planujesz otworzyć? Na nazwę duży wpływ ma pomysł na biznes, który będziesz realizować.
 • Która z nazw przekazuje najwięcej o twoich produktach i o unikalności twojej oferty?
 • Czy dla nazwy którą wybrałeś istnieje wolna domena .pl i login na Facebooku?

Przy wyborze nazwy firm mogą Ci pomóc potencjalni klienci. Zapytaj ich (lub przechodniów na ulicy), jaka nazwa im się najbardziej podoba i co im się kojarzy z nazwami wybranymi przez Ciebie.

Pamiętaj

Nazwa firmy jest pierwszym krokiem w budowaniu silnej marki. Dlatego nad wyborem nazwy firmy powinieneś pracować od kilku dni do kilku tygodni. Nie warto się śpieszyć.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 5 Średnia: 5]

Jak otworzyć komis rzeczy używanych? – Handel używanymi rzeczami

0
Jak otworzyć komis rzeczy używanych

Handel używanymi rzeczami, lub też komisowanie, to pomysł na biznes nie tylko dla osób w krajach słabo rozwiniętych, ale również dla Polaków. Świetnym przykładem może być branża odzieży używanej. W Polsce istnieje co najmniej kilkanaście tysięcy „ciuchlandów”, a co miesiąc powstają nowe.

Handel używanymi rzeczami może przynieść marże w wysokości nawet 50%. Jak widać jest to bardzo dochodowy biznes o ile znajdziemy odpowiedni towar dla naszych potencjalnych klientów. Kluczem do sukcesu jest możliwość pozyskania używanych przedmiotów w stanie nadającym się do dalszego korzystania.

Handel używanymi rzeczami – biznes z niskim
kapitałem początkowym

Twój biznes może specjalizować się w handlu wybranymi przedmiotami, takimi jak: zabawki dla dzieci, odzież dla dzieci i dorosłych, elektronika, komputery, akcesoria i sprzęt sportowy, „dziwne przedmioty”. antyki, militaria wojskowe, itp.

Najlepsze w tym biznesie jest to, że można go otworzyć i rozwijać bez dużych nakładów. Przedmioty handlu możemy brać w komis, czyli spłacić dopiero po sprzedaży. Konieczne będzie zadbanie o pewną jakość towarów.

Powyższy pomysł na biznes może wypalić w większości większych miast i miasteczek powyżej 10 000 mieszkańców.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 7 Średnia: 2.4]

Jakie są rodzaje szkoleń BHP i dla kogo są przeznaczone?

0
szkolenia bhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to dziedzina, w której każdy pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy, pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia szkoleń BHP dla swoich pracowników.

Szkolenia BHP dzielą się na kilka rodzajów, w zależności od potrzeb i specyfiki danego zakładu pracy.

 • Szkolenie wstępne: jest to obowiązkowe szkolenie, które pracownik musi przejść przed rozpoczęciem pracy. Dotyczy ono podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specyfiki danego stanowiska pracy.
 • Szkolenie okresowe: jest to szkolenie, które należy przeprowadzić co kilka lat, aby utrzymać i uaktualnić wiedzę pracowników na temat BHP.
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy: jest to szkolenie, które ma na celu nauczenie pracowników podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zagrożenia zdrowia.
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej: jest to szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników do działań w sytuacjach pożarowych.

Szkolenia BHP są przeznaczone dla wszystkich pracowników, bez względu na stanowisko czy branżę. Warto pamiętać, że zdobyta podczas szkoleń wiedza i umiejętności pozwolą na uniknięcie wypadków oraz poprawią warunki pracy, co przełoży się na lepsze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Przeznaczenie poszczególnych szkoleń BHP

 1. Szkolenie wstępne: jest to obowiązkowe szkolenie, które pracownik musi przejść przed rozpoczęciem pracy. Dotyczy ono podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specyfiki danego stanowiska pracy. Podczas szkolenia pracownicy poznają zasady bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków, a także szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z ich stanowiskiem pracy. Sprawdź więcej: https://konspoz.pl/szkolenia/szkolenie-wstepne-z-zakresu-bhp-instruktaz-ogolny/
 2. Szkolenie okresowe: jest to szkolenie, które należy przeprowadzić co kilka lat, aby utrzymać i uaktualnić wiedzę pracowników na temat BHP. Podczas szkolenia, pracownicy poznają aktualne przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne zagrożenia związane z ich stanowiskiem pracy.
 3. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy: jest to szkolenie, które ma na celu nauczenie pracowników podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zagrożenia zdrowia. Podczas szkolenia pracownicy poznają podstawowe procedury udzielania pierwszej pomocy oraz jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach awaryjnych. Sprawdź szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy:
  https://konspoz.pl/szkolenia/szkolenie-z-zakresu-udzielania-pierwszej-pomocy-z-praktycznym/
 4. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej: jest to szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników do działań w sytuacjach pożarowych. Podczas szkolenia pracownicy poznają zasady bezpiecznego ewakuacji, procedury gaszenia pożarów, jak również jakie działania podjąć w przypadku pożaru. Sprawdź również: https://konspoz.pl/szkolenia/szkolenie-z-zakresu-ewakuacji-i-ochrony-przeciwpozarowej/
 5. Szkolenie z zakresu ochrony środowiska: jest to szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników do działań w celu ochrony środowiska. Podczas szkolenia pracownicy poznają zasady postępowania z odpadami

Szkolenia BHP są niezbędne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Dzielą się one na kilka rodzajów, w zależności od potrzeb i specyfiki danego zakładu pracy. Szkolenie wstępne, jest to obowiązkowe szkolenie, które pracownik musi przejść przed rozpoczęciem pracy. Szkolenie okresowe, jest to szkolenie, które należy przeprowadzić co kilka lat, aby utrzymać i uaktualnić wiedzę pracowników na temat BHP.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, jest to szkolenie, które ma na celu nauczenie pracowników podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zagrożenia zdrowia. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jest to szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników do działań w sytuacjach pożarowych. Warto pamiętać, że przeprowadzanie szkoleń BHP jest obowiązkiem pracodawcy, a ich celem jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 2 Średnia: 5]

Czym jest księgowość dla adwokatów?

0
księgowość dla adwokatów

Księgowość dla adwokatów to działalność polegająca na prowadzeniu rachunkowości w kancelarii adwokackiej. Jest to istotny element funkcjonowania każdej kancelarii, ponieważ pozwala na utrzymanie porządku w dokumentacji finansowej oraz na prawidłowe rozliczanie się z klientami i urzędami.

Podstawowe pojęcia

Księgowość dla adwokatów opiera się na kilku podstawowych pojęciach, takich jak rachunkowość, księgi rachunkowe, bilans, rachunek zysków i strat oraz podatki. Rachunkowość to działalność polegająca na gromadzeniu, przetwarzaniu i prezentowaniu danych finansowych.

Księgi rachunkowe to zbiór dokumentów finansowych, które służą do prowadzenia ewidencji finansowej. Bilans to dokument, który przedstawia stan majątku i zobowiązań kancelarii adwokackiej w danym momencie.

Rachunek zysków i strat to dokument, który przedstawia przychody i koszty kancelarii adwokackiej w danym okresie. Podatki to obowiązek, jaki ma każda kancelaria adwokacka wobec państwa.

Obowiązki kancelarii adwokackiej

Kancelaria adwokacka ma obowiązek prowadzić rachunkowość i utrzymywać księgi rachunkowe zgodnie z przepisami. Musi też regularnie składać deklaracje podatkowe i rozliczać się z fiskusem. Kancelaria adwokacka powinna również pamiętać o terminowym rozliczaniu się z klientami i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zalety księgowości dla adwokatów

Prowadzenie rachunkowości przez kancelarię adwokacką ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na lepsze zarządzanie finansami kancelarii oraz na łatwiejsze rozliczanie się z urzędami i klientami. Dzięki temu kancelaria adwokacka ma większą przejrzystość swoich finansów, co pozwala na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji.

Kolejną zaletą księgowości dla adwokatów jest poprawa wizerunku kancelarii. Dokładne prowadzenie rachunkowości i rozliczanie się z fiskusem budzi zaufanie klientów i pozytywnie wpływa na reputację kancelarii.

Sprawdź pełną ofertę księgowości: https://jasna3.com.pl/uslugi/rachunkowosc/ksiegowosc/

Narzędzia i oprogramowanie

Obecnie istnieje wiele narzędzi i oprogramowania, które ułatwiają prowadzenie księgowości dla adwokatów. Są to między innymi programy do fakturowania, programy do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też programy do generowania deklaracji podatkowych. Dzięki nim kancelaria adwokacka może szybciej i łatwiej wykonywać swoje obowiązki księgowe, co pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności.

Podsumowanie

Księgowość dla adwokatów jest istotnym elementem funkcjonowania każdej kancelarii. Pozwala na utrzymanie porządku w dokumentacji finansowej, rozliczanie się z klientami i urzędami oraz poprawę wizerunku kancelarii. Obecnie istnieją narzędzia i oprogramowanie, które ułatwiają prowadzenie księgowości dla adwokatów, dlatego kancelaria adwokacka powinna z nich korzystać, aby zwiększyć efektywność i oszczędzić czas.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 2 Średnia: 5]

Pomysły na biznes

0
pomysły na biznes

Pomysły na biznes to pierwsze rzeczy, które przychodzą nam na myśl gdy zaczynamy rozmawiać o otworzeniu własnej firmy. To od pomysłu zaczyna się biznes. A gdy znajdziesz już idealny pomysł dla siebie, należy opracować model biznesowy i biznesplan jeśli starasz się pozyskać finansowanie zewnętrzne. Jeśli chcesz znaleźć ciekawe i dobre pomysły na biznes to mam dla Ciebie dobrą wiadomość.

Dziś przedstawię Ci kilkadziesiąt pomysłów na biznes, które to jako pierwsze zasilą bazę pomysłów na biznes, którą stanie się ten blog.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 3 Średnia: 5]

Dołącz do nas

2FaniLubię
5ObserwującyObserwuj

Polecane artykuły

generator nazw firmy

Generator nazwy firm – Jak nazwać firmę?

Nazwa firmy jest ważną częścią twojego biznesu. Nazwa firmy może wpływać na powodzenie i rozpoznawalność lub zapomnienie i porażkę. Dobra nazwa firmy powinna przekazywać...