Kategoria: Księgowość

Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej. Tę formę opodatkowania można wybrać podczas rejestracji działalności, albo do 20 stycznia każdego roku podatkowego. Czym jest karta podatkowa? Karta...

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Wysokość podatku jest uzależniona od dochodu oraz wykorzystanych odliczeń. Polskie prawo wyróżnia podatek dochodowy od osób...

Loading