Kategoria: Księgowość

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Wysokość podatku jest uzależniona od dochodu oraz wykorzystanych odliczeń. Polskie prawo wyróżnia podatek dochodowy od osób...

Loading