Działalność gospodarcza – koncesje i zezwolenia

  0
  9

  Koncesje i zezwolenia to jedne z wielu rzeczy, które ograniczają swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

  Czasem aby prowadzić pewien rodzaj działalności należy spełnić określone warunki. Do form ograniczania pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej należą: koncesje, zezwolenia, licencje.

  Koncesje i zezwolenia

  Koncesje i zezwolenia w działalności gospodarczej
  Koncesje i zezwolenia. Foto: Pixabay.com, stevepb.

  Koncesja

  Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  1.     Poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

  2.     Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
  wojskowym lub policyjnym;

  3.     Wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

  4.     Ochrony osób i mienia;

  5.     Rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

  6.     Przewozów lotniczych.

  Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, wymagającej uzyskania koncesji.

  Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

  Zezwolenie

  Zezwoleniem jest uchylenie w stosunku do konkretnego przedsiębiorcy ustanowionego przez państwo ogólnego zakazu wykonywania danej działalności gospodarczej. Zakaz ten uchyla się po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że dany przedsiębiorca gwarantuje należyte wykonanie działalności, objętej zezwoleniem.

  Zezwolenie to decyzja administracyjna – przedsiębiorca spełniający wszelkie wymagane warunki, dostaje zezwolenie. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.

  Katalog działalności wymagających zezwolenia jest bardzo obszerny i znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dlatego poniżej zostaną podane jedynie wybrane z nich:

  • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej;
  • prowadzenie działalności bankowej;
  • prowadzenie usług turystycznych (organizator turystyki);
  • sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych;
  • wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki;
  • nauka jazdy;
  • wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here