Autor: IdealnyBiznes.pl

Co to jest analiza otoczenia firmy?

Analiza otoczenia to badanie otoczenia przedsiębiorstwa, które ma wypływ działanie firmy. Przeprowadzenie analizy otoczenia pozwala na poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a dzięki temu wybór odpowiednich strategii marketingowych. Dzięki dokonaniu tej analizy przedsiębiorcy lepiej będą mogli poruszać się na rynku i zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza otoczenia jest pierwszym elementem planowania marketingowego. Przeprowadza się ją by poznać szybko zmieniające się trendy wpływające na rzeczywistość gospodarczą. Można do nich zaliczyć trendy ekonomiczne, demograficzne, ekologiczne, społeczne itd. Otoczenie wewnętrzne zawiera takie czynniki jak m.in. misja i wizja firmy, jej oferta, zasoby. Elementy analizy otoczenia Analiza otoczenia składa się z trzech głównych części: analizy otoczenia wewnętrznego, otoczenia zewnętrznego oraz analizy SWOT. 1. Analiza otoczenia wewnętrznego Misja, Wizja, Zasoby, Oferta, Dotychczasowe wyniki, Relacje z otoczeniem, Czynniki sukcesu, Sygnały ostrzegawcze. 2. Analiza otoczenia zewnętrznego (analiza pest) Trendy ekonomiczne, Trendy demograficzne, Trendy ekologiczne, Trendy społeczno-kulturowe Trendy polityczno-prawne, Trendy technologiczne, Analiza konkurencji. 3. Analiza SWOT Analiza SWOT pokazuje mocne i słabe strony firmy oraz szansę i zagrożenia, jakie stwarza otoczenie zewnętrzne. Aby przeprowadzić analizę SWOT najpierw należy przeprowadzić analizę otoczenia. Analiza SWOT jest podsumowaniem przeprowadzonej analizy otoczenia. Dzięki temu możemy przejść do kolejnej części planowania biznesowego (lub pisania...

Read More

Reklama internetowa

Wprawdzie reklama internetowa może być bardzo rożna i wiązać się z rożnymi kosztami, to jednak wciąż pozostaje to jedna z najtańszych i jednocześnie najbardziej skutecznych dróg prowadzących prosto do naszych przyszłych klientów. Nie ma sensu zastanawiać się nad tym czy z niej skorzystać. Warto jedynie myśleć o tym, jak zrobić to najskuteczniej. Własna strona w sieci Najlepszą formą reklamy w internecie – dla początkującej firmy – jest własna strona internetowa. Wielu klientów widząc, że nasza firma nie pojawia się w sieci, w ogóle ie podejmie z nami współpracy. Wiele prawdy jest więc w popularnym powiedzeniu, że jeśli czegoś nie ma w internecie to znaczy że to nie istnieje. Klienci coraz częściej właśnie tam szukają informacji o produktach. Jeżeli nie znajda tam naszej oferty, to prawdopodobnie nie dotrzemy do nich. Adres naszej strony internetowej również wymaga odrobiny reklamy. Warto aby znalazł się na wszelkich publikowanych przez nas materiałach – od faktur i rachunków, poprzez pieczątkę, po finalne dokumenty. Dzięki temu szansa że na stronę trafi większa ilość użytkowników internetu jest o wiele większa. Banery reklamowe Jedną z najbardziej popularnych form reklamy w sieci są banery reklamowe. W większości przypadków skonstruowane są w ten sposób, by po kliknięciu na taki baner widz został przekierowany na stronę internetową, na której znajduje się informacja o danym produkcie, często z możliwością bezpośredniego zakupu. Z banerami wiąże się jednak pewne ryzyko. Nie wszyscy użytkownicy internetu...

Read More

Rodzaje reklam

Jednym z rodzajów promocji jest również reklama. Definiując reklamę można powiedzieć że to taka rozbudowana informacja o produkcie. Różnica polega jednak na tym, że reklama nie wdaje się w szczegóły techniczne, a jedynie wyciąga na światło dzienne najistotniejsze i jednocześnie najbardziej pozytywne strony naszej oferty. Niekiedy podbarwione nieco, dla uzyskania rożnego efektu. Reklama tradycyjna Reklama istnieje od dawna. Zaczęła odgrywać istotną rolę w ekonomii wraz z pojawieniem się pierwszych zawodowych kupców. Jednak dopiero w XIX i XX wieku powstały sposoby reklamowania produktów, jakie znamy do dziś. Wraz z rozwojem mediów pojawiały się kolejne możliwości dotarcia do klienta z informacją o produkcie. Chronologicznie rzecz biorąc pierwsze reklamy pojawiły się w prasie. Dziś oglądając dawne ogłoszenia nie możemy powstrzymać uśmiechu, który pojawia się na naszej twarzy, Jednak wówczas ta reklama była bardzo skuteczna. Pojawienie się radia dało nowe możliwości i pozwoliło rozwinąć rynek usług reklamowych. Jednak dopiero wraz z nastaniem ery telewizji reklama okazała się tak silnie oddziałującym elementem rynku. Nic w tym dziwnego, można było w niej pokazać prawdziwy produkt i symulować efekty jego użycia. Reklama cyfrowa Media cyfrowe są wprawdzie bezpośrednimi spadkobiercami tradycyjnych form rozprzestrzeniania informacji, jednak doprowadziły one do prawdziwej rewolucji w dziedzinie reklamy. Reklama w internecie sprawiła, że zmniejszył się dystans między kupującym a sprzedawcą. Dotyczy to zarówno towarów, jak i usług. Właściwie każdy może dziś stworzyć stronę internetową, na której będzie reklamował swój produkt. Internet to...

Read More

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Wysokość podatku jest uzależniona od dochodu oraz wykorzystanych odliczeń. Polskie prawo wyróżnia podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Różnicą w obu tych podatkach jest podmiot, którego ono dotyczy. Podatek dochodowy płacony jest tylko od dochodu czyli różnicy pomiędzy przychodami podatkowymi, a kosztami podatkowymi. Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek osobowych (cywilnych i osobowych handlowych) jest zawsze dochodem osobistym podatnika i jest rozliczany jako PIT. Zobacz również: Wybór formy opodatkowania Podstawą prawną podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest  ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176). Podstawą opodatkowania w podatku od osób fizycznych jest dodatnia różnica pomiędzy sumą przychodów, a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. W przypadku przedsiębiorców przychodami są wszystkie wpływy ze sprzedaży towarów i usług, sprzedaż majątku firmy, a także przychody finansowe oraz zyski nadzwyczajne (np. wypłata odszkodowania za włamanie do firmy). Kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty, które przyczyniają się uzyskania przychodów. W tym przypadku ważne jest zbieżność przyczynowo-skutkowa kosztu z przychodami. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć: zakup materiałów i surowców, zakup usług niezbędnych do procesu produkcji, np: przesył energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, zakup usług obcych, np. usługi księgowe lub informatyczne, szkolenia i kursy dla przedsiębiorcy oraz pracowników, koszty wynagrodzenia pracowników, wszystkie...

Read More