Autor: IdealnyBiznes.pl

Jak zwiększyć zyski w firmie?

Sposobów na to jak zwiększyć zyski w firmie jest pewnie tyle, co samych firm. Nie znaczy to jednak że wszystkie są skuteczne. Gdybyśmy zebrali jednak te działające, i pogrupowali, okazałoby się, że w rzeczywistości są one różnymi wariantami trzech podstawowych form działania, mających na celu zwiększenie zysków. Zazwyczaj podlegają one najprostszym mechanizmom działania wolnego rynku, bez względu na to czy towarem, który oferujemy są konkretne produkty, czy usługi. 3 sposoby na zwiększenie zysków Pierwszym – i pozornie najprostszym – ze sposobów zwiększenia dochodów, jest zwiększenie sprzedaży. Tyle tylko, że po pierwsze łatwiej to powiedzieć, niż zrobić, zaś po drugie nie da się stale nakręcać spirali sprzedaży. W pewnym momencie zaczynają działać proste mechanizmy, sygnalizujące nam np. że rynek jest już nasycony. Długotrwały wzrost sprzedaży wymaga długoterminowej strategii rozwoju. Oznacza to, że nie powinniśmy się wówczas koncentrować na tym, aby sprzeda jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, lecz raczej na tym, by dominować na rynku w przyszłości. Oczywiście oznacza to podjęcie pewnego ryzyka, ponieważ zamiast szybkiego zwrotu zainwestowanych pieniędzy otrzymujemy długofalowy rozwój sprzedaży. Jest to jedna doskonały sposób dla firm działających w niszowych sektorach. Drugi sposób polega na zwiększeniu zysku z tej samej ilości sprzedawanego towaru. Generalnie chodzi o podniesienie ceny. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Niektóre firmy, zwłaszcza takie, które posiadają monopol na określoną formę działalności, mają ograniczone możliwości ustalania cen, ponieważ w tym przypadku interweniuje ustawodawca, kontrolujący praktyki...

Read More

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem związanym z ryzykiem utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy. Dotyczy ono wszystkich osób aktywnych zawodowo. Osobom, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu zapewnia prawo do różnych świadczeń, których nie obejmuje ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe dla osób, które podlegają lub mogą podlegać dobrowolnie lub obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Ubezpieczeniu nie podlegają bezrobotni na zasiłku oraz osoby wykonujący pracę nakładczą. Osoby wykonujący pracę na umowę zlecenia (oraz osoby współpracujące) podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu, wyłącznie wtedy, gdy w ramach tej umowy podlegają obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym. Od 2010 r. nie ma znaczenia czy wykonujący pracę zleconą robią te prace w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zleceniodawcy, czy poza siedzibą. Składka na ubezpieczenie wypadkowe Stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok podatkowy, od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. W zależności od branży waha się ona w granicach od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru. Stopy te określa ZUS, indywidualnie dla poszczególnych zakładów, na podstawie IWA, które są przekazywane co rok z każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 10 osób. Jeśli chodzi o przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników to stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Wartość tej stopy procentowej wynosi więc odpowiednio: 1,93% – obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r., 1,67% – obowiązuje w okresie od 1 kwietnia 2009 r....

Read More

Dotacje na biznes na wsi

Mieszkasz na wsi lub w małym mieście i myślisz o założeniu własnej firmy? Jeśli jesteś ubezpieczony w KRUS masz możliwość otrzymać dotacje na biznes na wsi do 100 tys. zł. Dotacje na działalność pozarolniczą dostępny jest w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Przyznawane przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki mogą zostać przeznaczone np. na przedszkola na wsi lub w miasteczkach, firmę transportową, sklep internetowy, gospodarstwo agroturystyczne, warsztat lub firmę produkcyjną. Biznes nie może być jednak związany z rolnictwem. Warunki otrzymania dotacji na biznes na wsi Warunkami ubiegania się o dotację są: zamieszkiwanie miejscowość do 5 tys. mieszkańców oraz bycie ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Dotację na biznes na wsi może zdobyć nie tylko sam rolnik, ale również jego małżonek lub osoba „bliska rolnikowi”, niekoniecznie mieszkająca w gospodarstwie rolnika. Osoba z pomysłem na biznes na wsi może się ubiegać maksymalnie o kwotę 100 tys. zł. Z dotacji mogą być finansowane wydatki na: zakup maszyn, narzędzi i wyposażenia, przebudowę lub remont budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz zakup środków transportu. Należy pamiętać jednak, że dofinansowanie odbywa się na zasadach refundacji kosztów, czyli najpierw należy dokonać inwestycji, a dopiero później do przedsiębiorca otrzyma zwrot poniesionych kosztów.ARiMR może zwrócić do 50 proc. poniesionych kosztów związanych z realizacją biznesplanu. Dodatkowo ubezpieczeni w KRUS dotknięci klęską żywiołową mogą liczyć na zwrot do 80 proc....

Read More

Jak napisać biznes plan?

Jeśli posiadasz już pomysł na biznes, ale nie wiesz czy będzie rentowny albo od czego zacząć otworzenie własnego biznesu powinieneś dowiedzieć się jak napisać biznes plan. W tym artykule dowiesz się, że napisanie biznes planu nie jest trudne. Czym jest biznes plan? Biznes plan jest jak mapa prowadząca do sukcesu. Wyobraź sobie, że jesteś w nieznanym mieście i chcesz dotrzeć do pewnego miejsca. W takim razie masz tylko dwie możliwości. Albo będziesz się pytał każdej napotkanej osoby jak tam dotrzeć, albo będziesz posiadał własną mapę. Drugie wyjście jest zdecydowanie lepsze i bezpieczniejsze. Jeśli masz biznes plan wiesz gdzie chcesz...

Read More

Kody PKD

Kody PKD, inaczej numery PKD potrzebne są, aby poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1 o rejestrację działalności gospodarczej. Kody PKD oznaczają rodzaj działalności jaki będziemy wykonywać w ramach nowootwieranej firmy. Numery PKD, są umieszczone w Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku. Polska Klasyfikacja Działalności to hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności gospodarczo-społecznej, które są realizowane przez przedsiębiorstwa oraz pozostałe organizacje. PKD-2007 jest pięciopoziomową klasyfikacją, która w przeciwieństwie do poprzednich, nie zawiera podsekcji. Poziomy PKD 2007 PKD złożone jest z 5 poziomów: 1. Sekcje – oznaczone są jednoliterowym symbolem, dzielą całą klasyfikację na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się aktywności powiązane ze sobą ze względu na tradycyjny podział pracy; 2. Działy – oznaczone są dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli całą klasyfikację na 88 grupowań rodzajów działalności, 3. Grupy – oznaczone są trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmują one 272 grupowania rodzajów działalności, 4. Klasy – oznaczone czterocyfrowym kodem numerucznym, obejmują one 615 grupowań rodzajów działalności, 5. Podklasy – oznaczone są pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmują one 654 grupowania rodzajów działalności. Poziom ten wyodrębnia rodzaje działalności, które są charakterystyczne dla polskiej gospodarki i są one przedmiotem badań statystycznych. Jeśli podklasa jest taka sama jak klasa to podlasę oznacza się literą Z. Przykład Planując otworzenie sklepu z odzieżą należy wybrać następujące kody PKD: 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Podklasa ta zawiera sprzedaż detaliczną wyrobów odzieżową (a także bielizny), wyrobów futrzarskich oraz dodatków odzieżowych...

Read More