Autor: IdealnyBiznes.pl

Pomysł na biznes #1 – Kreatywne zabawki

To fakt, że na Świecie społeczeństwo się starzeje. W samym Stanach Zjednoczonych w 2006 roku było ok. 37 milionów osób mające powyżej 65 lat. Na rynku tym działa firma Marbles sprzedająca gry logiczne. Dzięki produktom tej firmy osoby starsze mają szansę dłużej zachować sprawność umysłową. Firma w ciągu roku uruchomiła 4 sklepy w USA. Świadczyć może to tylko o rosnącym zainteresowaniu produktami. Sklep posiada w ofercie ponad 200 produktów, które można zaliczyć do grup takich jak: pamięć, koordynacja, percepcja wizualna, myślenie krytyczne, czy zdolność werbalna. Gry planszowe, książki, puzzle czy programy komputerowe, które firma posiada w swojej ofercie są...

Read More

Czym jest działalność gospodarcza?

Z tego artykułu dowiesz się czym jest działalność gospodarcza w kontekście różnych aktów prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności. Definicję działalności gospodarczej można znaleźć w przepisach prawnych, szczególności w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku od towarów i usług, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Niestety w każdej ustawie działalność gospodarcza jest inaczej interpretowana.   Czym jest działalność gospodarcza? Poniżej znajdują się definicje działalności gospodarczej według najważniejszych aktów prawnych dla przedsiębiorców. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,...

Read More

Składki ZUS w działalności gospodarczej

Składki ZUS w działalności gospodarczej to utrapienie każdego przedsiębiorcy. Składki przelewane do ZUSu możemy podzielić na składki: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne (przekazywane jest do NFZ za pośrednictwem ZUSu), na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z kolei składki na ubezpieczenia społeczne można podzielić na: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. Takie skomplikowanie systemu ubezpieczeń daje możliwość pobierania przez ZUS dużych pieniędzy od przedsiębiorców. Stworzenie wielu tytułów ubezpieczeń daje pozorne wrażenie, że wiele dostaniemy w razie wydarzenia się nie przewidzianej sytuacji. Np. osoba, która będzie miała wypadek czy zachoruje dostanie zasiłek, ale po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i w czasie bardzo opóźnionym. Ubezpieczenie chorobowe – dobrowolne Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczeniu chorobowemu można podlegać dobrowolnie. Jeżeli przedsiębiorca pracuje i zarabia więcej niż wynagrodzenie minimalne (2 100 zł w 2018 roku) lub jest ubezpieczony z innego tytułu np. umowa zlecenie, a podstawa oskładkowania jest wyższa od podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej* to ubezpieczony może nie płacić składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowe Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać z tytułu każdej działalności prowadzonej na podstawie odrębnego wpisu do ewidencji lub KRS.  Jeśli pracujesz lub wykonujesz czynności w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło nadal musisz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. *Podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej...

Read More